főoldal

Adatkezelé...

Adatvédelmi tájékoztató

Bevezető


A Deep Field Bt. (6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 33. adószám: 27339842-2-03, cégjegyzék
sz.: 03-06-116692) a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő aláveti magát a következő
tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
http://www.deepfield.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://www.deepfield.hu/adatkezeles
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI


Név: Deep Field Bt.
Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 33.
E-mail: deep.field001@gmail.com
Telefon: 06 30/318-1740